Servei tècnic

Cada vegada més es vol ser respectuós amb el medi ambient, tenir en compte l'estalvi d'aigua i d'energia i l'impacte visual, en definitiva, fer piscines eficients i respectuoses amb el medi que les envolta.

I consensuar tots aquests valors és la nostra feina. L'assessorarem per minimitzar l'impacte ambiental i reduir de forma significativa el consum de recursos naturals.

Disposem del nostre servei tècnic altament qualificat per tal d'assessorar i obtenir el màxim rendiment de les seves instal.lacions, així com, per la reparació, substitució de components i millora de la seva piscina.

Segell UEC 2015zzlogoGREMI