Qualitat de l'aigua

04 qualitatExisteixen sistemes automàtics molt eficaços per aconseguir la màxima autonomia de la piscina. L'Electròlisi salina i la regulació automàtica del pH són cada cop més presents a les piscines.

Pel que fa a la cloració salina, cal tenir en compte que les aigües amb contingut de sal són antisèptiques, usades sobretot per al tractament de malalties en ulls, pell i nas. Així mateix, també aconseguim mantenir la mateixa aigua durant més anys, gràcies a l'absència de subproductes, al tractar-se d'un tractament on només hi afegim sal a l'aigua. Amb el conseqüent estalvi econòmic i ecològic.

Unes eines que han esdevingut molt valorades també són els robots automàtics que fan la neteja del fons del vas i les parets, amb el conseqüent estavi de temps i d'aigua.

Tractament per ultravioletes, aquest sistema per si sol no garanteix un residual de desinfectant a l'aigua, en canvi, les seves avantatges en l'estalvi de productes desinfectants i l'eliminació de patògens sense haver d'afegir més químics a l'aigua, són reconegudes arreu i sobretot a les piscines d'ús públic.